D1, D2 Təzyiq Gəmisi

  • Refrigeration Auxillary Vessels

    Soyuducu köməkçi gəmilər

    Soyuducu gəmilər

    SPL Soyuducu qablar ASME Sec VIII Div uyğun olaraq dizayn və istehsal olunur. 1. ASME Damğalı gəmilər, Soğutma qurğusu üçün ümumi etibarlılığı və davamlılığı təmin edir. Sistemin Enerji Səmərəliliyini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, İstismar qiymətini də azaldır.