Neft və qaz / mədən

Neft, Qaz və Mədən Sənayesi üçün SPL Avadanlıqları

Bu gün mövcud olan ən vacib Enerji mənbəyi Neft və təbii qazdır. Müasir həyatda bu gün insanın varlığı və ruzisi üçün vacib hala gəldi. Dünyadakı əsas enerji mənbəyi olmaqla yanaşı, minlərlə gündəlik məhsul üçün xammal təmin edirlər - elektron cihazlar və geyimlərdən dərmanlara və ev təmizləyicilərinə qədər.

Su və Enerji, neft və qaz sənayesi üçün əsas hərəkətvericidir, bunsuz son müştəriyə neft və qaz çıxarmaq, hasil etmək və paylamaq mümkün deyil. Beləliklə, hasilat, istehsal və paylama zamanı ətraf mühitin izini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş getdikcə daha sərt qaydalara tabedir. Həm də dünyanın bir çox ölkəsi tullantıları və havadan qaynaqlanan çirkləndiriciləri azaltmaq üçün qanunvericilik tətbiq etdi, eyni zamanda neftayırma zavodları az kükürdlü yanacaqlara olan tələbatı ödəyəcək gücdədir. 

Quruda və dənizdə hasilatından təmizlənməsinə, emalına, daşınmasına və saxlanmasına qədər olan SPL Məhsulları, karbohidrogen zənciri boyunca doğru istilik köçürmə həllinə malikdir. Məhsullarımız və mütəxəssis təcrübəmiz neft və qaz sənayesindəki müştərilərə enerjiyə qənaət etməyə, səmərəliliyi artırmağa və ətraf mühitə təsirlərini azaltmağa kömək edir.

1